• Hakkimizda
  • Rehber
  • Reklam
  • Iletisim
  • E-Posta Klubü :
 

Hz. Mevlâna’nın ve Papazın Hırkası

Hz. Mevlâna… Günümüzde hemen hemen her konuda eserlerinden alıntılarla “şahit” gösterilen ve bir şekilde konuşmaların arasına yerleştirilen evrensel değerimiz. Sanayici, siyasetçi, sanatçı, sporcu… her meslek gurubundan insanlar kendi alanl

Şeb-i Arus Törenleri ve Helvası

Hz. Mevlana’nın Hakk’a yürümesinin 738. Vuslat Yılı etkinlikleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da 17 Aralık’ta Konya’da yapıldı. Bir hafta kadar öncesinden başlayan törenlerde konferanslar, seminerler, konserler gibi çeşitli etkinlikler de ge

Hz. Mevlana’nın Yaşadığı Ev Neredeydi?

Asırlardır insanlığa düşünceleri ve eserleriyle ışık tutan, sevgi ikliminin kapılarını gönül dünyamıza açan, her geçen gün önemi daha da atan büyük mütefekkir Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi

Gel… Ama Kendine De Gel!

“Delinin elinden silahı al da barış senden razı olsun” (Mevlâna)

Mesnevî Hikâyeleri Üzerine “Hikâye Değil Bunlar Kendi Hâlimiz”

Doğu edebiyatlarında yazar ve şairlerin eserleri arasında naklettiği -özellikle hayvan- hikâyelerin temelini Beydaba’nın Sanskrit diliyle kaleme aldığı Kelile ve Dimne oluşturur.

Mevlana Şiirileri - Etme

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme.

Öze Dönüş:Sem'a

Şu halde Semâ aşıkların gıdasıdır. Çünkü Semâda Allah ile buluşma hayali vardır.
Hz. Mevlânâ

Mevlânadan: Zıtlardan Ders Al, Zehirden Bal Çıkar

"Ey birbirlerine yan bakanlar, birbirlerinden hoşlanmayanlar! Şu ayrılığı bırakın da siz de birlerinizle uzlaşın, dost olun!" Hz. Mevlâna

Mevlana Ailesinin Açtığı Kapı

Mevlâna Ailesinin Açtığı Kapı Mevlâna, Soyu Ve Çocukları / Yrd. Doç. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER

İki Beden Bir Gölge: Şems ve Mevlana

Gerçekte birdir benimle senin canın hem ortadayız, hem gizli; oyunu bu devranın Hamlığından hala ben ve sen diyorum Ne sen kaldı, ne ben; onlar sadece bu dünyanın. (Mevlana, Divan-ı Kebir Rubai No:1566)


Hz.Mevlana`nın Soyu

Mevlânâ , dünya ve âhiret sultanlarının neslinden süzülerek gelen; hem anne, hem de baba tarafından ilim ve irfanla yücelmiş asil bir aileye mensuptur. Annesi Belh Emiri Rükneddîn`in kızı Mümine Hatun`dur.

Hz.Mevlana`nın Cenaze Namazı

Mevlânâ`nın cenaze merasimi tam bir kıyamet günü idi. Büyük, küçük, Müslüman, Müslüman olmayan ne kadar Konyalı varsa orada idi. Herkes ağlıyordu.

Hz.Mevlana`nın Eğitimi

Mevlânâ`nın ilk mürşidi babası Bahâeddin Veled`dir. O büyük insanın terbiyesi altında yetişen Mevlânâ henüz küçük bir çocukken olgunlaşmış ve muhakeme sahibi olmuştur.

Hz.Mevlana`nın Soyu

Mevlânâ , dünya ve âhiret sultanlarının neslinden süzülerek gelen; hem anne, hem de baba tarafından ilim ve irfanla yücelmiş asil bir aileye mensuptur. Annesi Belh Emiri Rükneddîn`in kızı Mümine Hatun`dur.

Hazret-i Mevlana’nin Evlenmesi

Karaman’da bulunduklari 1225 tarihinde Mevlana, babasinin buyrugu ile itibarli, asil bir zat olan Semerkantli Hoca Serafeddin Lala’nin, huyu güzel, yüzü güzel kizi Gevher Banu ile evlendi.

Hz.Mevlana`nın Dilinden Dua

Yâ Rabbî! Bizim hâlimize bakarak muâmele etme. Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyle.

Hz.Mevlana`nın Vasiyeti

“Ben size, gizli ve aleni, Allah’dan korkmanızı,az yemenizi, az uyumanızı, az söylemenizi, günahlardan çekinmenizi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam etmenizi...

Esin Çelebi Bayru ile Söyleşi

Esin Çelebi Bayru ile Hz.Mevlana hakkında Söyleşi.

Mevlana ve Mevlevilik Kronolojisi

30 Eylül 1207, Fikirleriyle geçmişten günümüze Anadolu`yu ve tüm dünyayı aydınlatan Mevlâna, Horasan`ın Belh şehrinde dünyaya geldi. 1212 (?); Mevlâna beş yaşında iken, babası Bahâeddin Veled, ailesi ve müritleriyle birlikte Belh`ten göçtü

Mevlana ve Mevlevilik

Mevlevilik; tamamen sevgi ve hoşgörü üzerine kurulmuş bir müessesedir. Hazreti Mevlâna, yaradana gönül veren, bütün dünyadaki yaratıkları yaradandan ötürü sevmeyi ve bizlere sevgiden söz etmeyi öğreten bir aşk piridir.

Mevlana Müzesi

Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna Dergâhı`nın yeri, Selçuklu Sarayı`nın Gül Bahçesi iken bahçe, Sultan Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna`nın babası Sultânü`l-Ulemâ Bâhaeddin Veled`e hediye edilmiştir.

Hz. Mevlana Hayatı ve Eserleri

Mevlâna 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğmuştur.

Mevlana Müzesinden Canlı Yayın

Konya Büyük Şehir Belediyesi`nin vermiş olduğu hizmet ile Mevlana Müzesini 7 gün 24 saat boyunca online olarak izleyebilirsiniz.

Mevlana'dan sözler

Hz.Mevlana'nın günümüz şartlarında yeniden okunması düşünülmesi ve yorumlanması gereken felsefesine ait seçme sözleri

  • www.konyalife.com.tr | bilgikonyalife.com.tr
  • Tüm Hakları Saklıdır. Konya Life bir PLATO Ajans Hizmetidir.
  • Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz © 2004-2012
  • Sitemiz İhlas Haber Ajansı Abonesidir.